Piotr Wierzchoń

 Research interests: chronologization of 19th and 20th century Polish vocabulary, historical lexicography, automatization of natural language processing, translational lexicography, koreanology, language corpora, philosophy of language

PROFILE

Major: Linguistics

Education:

  1. 1997 Master of Arts in Polish philology: AMU
  2. 1999 Doctor of Philosophy: AMU
  3. 2005 habilitacja postdoctoral degree in applied linguistics: AMU
  4. 2013 Professor of Humanities
  5. 2014 Full Professor at AMU

Professional experience:

Head of the Institute of Linguistics, AMU in Poznań

Head of King Sejong Institute in Poznań

Head of the Department of Korean Philology

Curator of the Department of General and Comparative Linguistics

 

RESEARCH

Books:

Wierzchoń, P. 2008a. ANTI. Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Wierzchoń, P. 2008b. Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894–1984. Tylko sto przykładów. Pruszków k. Łasku: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Wierzchoń, P. 2008c. Kotuś. „Verba polona abscondita…” (w fotodokumentacji). Szkic lingwochronologizacyjny. Centuria pierwsza. Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Wierzchoń, P. 2008d. Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych. Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Wierzchoń, P. 2009a. Dlaczego fotodokumentacja? Dlaczego chronologizacja? Dlaczego emendacja? Instalacja gazowa, parking podziemny i „odległość niezerowa”. Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Wierzchoń, P. 2010c. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Tom I. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2011a. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Tom II. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2012a. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Tom III. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2014b. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tomy XI–VIIILX. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2014c. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tomy VIIIXL–LX. Reproducts. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2015b. Słownictwo lat 30. XX wieku w obrazach i liczbach. Tylko 100 fotoprzykładów z Depozytorium leksykalnego języka polskiego i dużo wykresów z systemu Odkrywka. Warszawa: Bel Studio.

 

Select publications:

Chapters

Wierzchoń P. Rozwój słownictwa XX w. w świetle teorii lingwochronologizacji. In: Czoj E., ed. Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia. Seoul: HUFS; 2013:61-79.

Wierzchoń P. Gramatyka chronologizacyjna – z zagadnień neonimiki (na przykładzie języka koreańskiego i polskiego). In: East and Central Europe as a new potential power. Seoul: The Korean Association of Central, East European & Balkan Studies; 2012:418–435.

Wierzchoń P. Automation of the observation of words in quotes in the excerption of neologisms. In: Siberia Central & Eastern Europe and Korea. The 6 Int. Conference of KABES. Current Issue in Humanities and Social Science. Irkuck; 2005:45–58.

Wierzchoń P. Z zagadnień diakryzy w języku koreańskim – perspektywa morfosyntaktyczna. In: The cross-cultural Conflicts of the Eastern & Balkan Europe after 10 Democratization. Seoul: HUFS Press; 2004:155–178.

Wierzchoń P. Koreańczyk grzeczny jest. In: Marcjanik M., ed. Grzeczność na krańcach świata. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; 2007:1–2.

 

Articles:

Wierzchoń P. In search of non-quantitative semiautomatic methods of collocations retrieval. Journal of Central & East European Studies. 2005; 7(1):53–82.

Wierzchoń P. Pan Tadeusz” („Mr. Thaddeus”) by A. Mickiewicz – towards the economization of the code. Journal of Central & East European Studies. 2004; 6(1):53–82.

Wierzchoń P. Excerption of Collocations by Observing the Sequence of Grammatical Properties of Words. Journal of Central & East European Studies. 2006; 8(1):79–109.