Electives

ELECTIVES
Academic Year. 2017/2018 winter semester
INSTITUTE OF LINGUISTICS

Zajęcia fakultatywne w trybie e-learningowym:

dr Swietłana Gaś Regiony Rosji, ich kultura i języki

MONDAY:

hr. 13.30-15.00

1. dr M. Hadryan Tłumaczenia – j. szwedzki  sala 212

2. mgr M. Owsianny Fonetyka akustyczna  sala 313a

3. mgr K. Szymoniak  Twórcze pisanie  sala 120

hr. 15.15-16.45

1. mgr Ł. Borchmann  Praktyczne przetwarzanie języka naturalnego  sala 313a

2. dr E. Jarmołowicz-Nowikow  Komunikacja interkulturowa  sala 302

3. mgr M. Kłos Role-play po japońsku  sala 322

4. mgr K. Szymoniak  Warsztaty dziennikarskie  sala 120

hr. 17.00-18.30

1. mgr Ł. Borchmann  Thinking inside the box. Naukowy obraz świata w ujęciu teoretycznym i praktycznym  sala 314

2. dr Agnieszka Wagner Experimental phonetics  sala 313a

3. mgr M. Kozicki Języki Etiopii  sala 221

hr. 18.45-20.15

1. dr Konrad Juszczyk Metody badania metafor  sala 313a

2. dr Agnieszka Wagner Polish phonetics  sala 321

WEDNESDAY:

hr. 15.15-16.45

1. dr  K. Klessa Redakcja projektów badawczych  sala  302

THURSDAY:

hr. 11.45-13.15

1. prof. UAM dr hab.  G. Strnad  Stosunki międzykoreańskie  sala 212c

hr. 13.30-15.00

1. prof. UAM dr hab. M. Górny  Analiza i projektowanie systemów informacyjnych  sala 313a

2. mgr Michael Farris  American Life and Institutions  sala 302

3. prof. UAM dr hab. N. Mikołajczak-Matyja Psychologiczne podstawy komunikacji z elementami psychologii interkulturowej  sala 203

4. prof. UAM dr hab. E. Stryczyńska-Hodyl Folklor i mitologia Bałtów  sala 314

5. mgr K. Trąba  Lektorat języka greckiego  sala 312b

6. dr P. Wiatrowski  Gramatyka polska dla neofilologów  sala 220

hr. 15.15-16.45

1. dr R. Lewandowski  Wprowadzenie do IT   sala 313a

2. mgr H. Moradi Język współczesnego filmu irańskiego (Language of contemporary Iranian cinema)  sala 212a

3. mgr K. Szymoniak Wiedza o mediach  sala 202

4. prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska Wstęp do teorii i historii retoryki  sala 321

5. mgr D. Dzienisiewicz  E-diachronia  sala 203

hr. 17.00-18.30

1. dr R. Lewandowski  Sieci komputerowe  sala 313a

2. dr hab. W. Lapis  Humanistyka cyfrowa  sala 119

3. prof. UAM dr hab. E. Stryczyńska-Hodyl Kowno magiczne. Literacka wędrówka  sala 314

4. mgr K. Szymoniak Wiedza o fotografii  sala 202

hr. 18.45-20.15

1. dr R. Lewandowski  Ochrona danych  sala 313a