Theses

Ph.D. Theses

 1. Emilia Agata Szalkowska, (2005). „Polsko-koreańska fonologia kontrastywna na przykładzie Koreańczyków uczących się języka polskiego”. [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu].
 2. Anna Borowiak, (2012). „한국어와 폴란드어 형용사의 파생법 대조 연구”. [Kyung Hee University].
 3. Marcin Starnowski, (2012). „김승옥 작품에 나타난 서울의 모습 연구”. [Korea University].
 4. Paweł Kida, (2015). „한국어 품사 통용 연구”. [Seoul National University].

M.A. Theses

 1. Anna, Borowiak, (2005). „Polsko-koreański słownik tematyczny”. [etnolingwistyka].
 2. Emilia Wojtasik, (2005). „Pozycja kobiety w społeczeństwie koreańskim. Zarys społeczno-literacki”.[etnolingwistyka].
 3. Marcin Starnowski, (2006). „Problematyka przekładu ‘Pana Tadeusza’ na język koreański”. [etnolingwistyka].
 4. Agnieszka Bara, (2007). „Honoryfikatywność zaimków i zwrotów adresatywnych w języku koreańskim”. [etnolingwistyka].
 5. Aleksandra Dudek, (2007). „Koreański symbolizm dzwiękowy w aspekcie translatywnym”. [etnolingwistyka].
 6. Małgorzata Ostrowska, (2008). „Hanbok: kształtowanie się strojów w historii i kulturze Półwyspu Koreańskiego”. [etnolingwistyka].
 7. Agnieszka Malinowska, (2008). „Elementy obce w języku koreańskim na podstawie analizy materiału prasowego”.
 8. Joanna Pienio, (2008). „Problemy akwizycji języka koreańskiego na przykładzie Polaków uczących się języka koreańskiego”.
 9. Katarzyna Ratajczyk, (2008). „Han– istota, powstanie i przejawy w literaturze koreańskiej oraz polskiej”.
 10. Emilia Wojtasik, (2008). „Fenomen twórczości Ko Un”.
 11. Filip Wiśniewski-Danecki, (2008). „Synkretyzm motywów religijno – filozoficznych w klasycznej literaturze koreańskiej na przykładzie Kuunmong”.
 12. Małgorzata Bryk, (2009). „Szamanizm w kulturze koreańskiej”. [etnolingwistyka].
 13. Łukasz Graban, (2009). „Język kulturowy Korei Północnej i język standardowy w Korei Południowej– wpływ ideologii i propagandy na oficjalny język Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej”.
 14. Agata Kowalska, (2009). „Przysłowia koreańskie w świecie fauny i flory”.
 15. Joanna Kruszczyńska, (2009). „Instytucja rodziny w państwie koreańskim– przekrój poprzez wybrane momenty w dziejach narodu koreańskiego”.
 16. Zofia Macioszek, (2009). „Aspekt międzynarodowy relacji pomiędzy Koreą Północną i Południową od zakończenia wojny koreańskiej do 1999r.”.
 17. Ewa Matya, (2009). „Polskie legendy i koreańskie mity– skarbnica ukrytych symboli i wiedzy o naszych przodkach”.
 18. Patrycja Piątkowska, (2009). „Onomatopeje w komiksie koreańskim”.
 19. Dominika Piechowiak, (2009). „Społeczeństwo koreańskie kształtowane według religii”.
 20. Katarzyna Polańska-Wilk, (2009). „Hermeneutyczne zrozumienie koreańskich baśni”.
 21. Paulina Skorniak, (2009). „Językowy obraz świąt i rytuałów językowych”.
 22. Piotr Tomala, (2009). „Aspekt w języku koreańskim”.
 23. Angelika Zaryczna, (2009). „Świat debiutanckiej powieści Jo Kyung Ran ‘Czas Pieczenia Chleba’– alienacja i samotność kobiety w nowoczesnej Korei”.
 24. Tomasz Zimnoch, (2009). „Koreańska technika biznesowa”.
 25. Grzegorz Sturzbecher, (2009). „Analiza kultury korporacyjnej w firmach koreańskich. Tekstowe studium przypadku”.
 26. Filip Piechowiak, (2009). „Społeczeństwo koreańskie– tradycyjna i współczesna struktura, rola statusu w społeczeństwie Południowej Korei”.
 27. Aleksandra Urbańska, (2009). „Koreańskie pocieszycielki w historii i pamięci Koreańczyków i Japończyków”.
 28. Urszula Kozioł, (2009). „Proces odbudowy Republiki Korei w latach 1953-1979”.
 29. Dorota Laskowska, (2009). „Polsko–koreański słownik minimum języka technicznego”.
 30. Weronika Filipińska, (2009). „Edukacja dziewcząt i kobiet w Korei Południowej. Mity a rzeczywistość”.
 31. Michał Witkowski, (2010). „Analiza wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na stan gospodarki Republiki Korei”. [etnolingwistyka].
 32. Tomasz Celer, (2010). „Historia kinematografii Republiki Korei”.
 33. Daria Gruchociak, (2010). „Koreańczycy w czasie okupacji japońskiej 1910-1945– w poszukiwaniu tożsamości narodowej”.
 34. Maria Grzelska, (2010). „Ewolucja i kształt prawa spadkowego w Republice Korei”.
 35. Sitnik Paweł, (2010). „Historia Kinematografii Koreańskiej”.
 36. Karolina Ślachciak, (2010). „Słownik tematyczny koreańsko–polski”.
 37. Krzysztof Ślachciak, (2010). „Koreańsko–angielsko–polski techniczy słownik motoryzacyjny”.
 38. Dominika Kustosz, (2011). „Wybrane cechy koreańskiego języka potocznego na podstawie komiksów koreańskich”. [etnolingwistyka].
 39. Magdalena Fryska, (2011). „Koreańskie firmy na polskim rynku pracy– szanse na zintegrowanie koreańskiej oraz polskiej kultury organizacyjnej”.
 40. Joanna Josicz, (2011). „Język internetowy jako środek wyrazu w języku koreańskim”.
 41. Katarzyna Koralewska, (2011). „Perswazyjne aspekty języka telewizyjnej reklamy koreańskiej. Reklama jako forma komunikacji międzykulturowej”.
 42. Magdalena Kudźma, (2011). „Wpływ organizacji igrzysk olimpijskich w Seulu na rozwój sportu wyczynowego i masowego w Republice Korei”.
 43. Marzena Małecka, (2011). „Wybrane askepkty kultury koreańskiej w biznesie”.
 44. Magdalena Szczawińska, (2011). „Park Chung Hee– prezydent czy dyktator? ”.
 45. Tomasz Śleziak, (2011). „Autorytety– ich konfucjańska natura, geneza oraz ich znaczenie we współczesnej rzeczywistości Półwyspu Koreańskiego”.
 46. Urbanowski Wojciech, (2011). „Keumgangsando Sikhukyeong, czyli: ‘Nawet diamentowe góry ogląda sie dopiero po posiłku’. Przysłowia koreańskie związane z jedzeniem”.
 47. Grażyna Żytkowska, (2011). „Początki drogi do emancypacji kobiet”.
 48. Łukasz Baranowski, (2011). „Historie i charakterystyka sztuki walki taekwondo”.
 49. Jan Kaczmarek, (2011). „Konfucjanizm– filozofia czy religia? ”.
 50. Michał Waszkiewicz, (2011). „Przysłowia jako element dziedzictwa kulturowego Korei”.
 51. Tomasz Chmiel, (2011). „Koreańsko–polsko–angielski słownik tematyczny biznesu”.
 52. Paweł Kida, (2011). „비교문체론적 번역방법에 대한 연구 – 한폴 번역 텍스트의 대조분석 중심으로”.
 53. Paweł Szkudlarek, (2011). „Wpływ konfucjanizmu na prawo Republiki Korei”.
 54. Małgorzata Bryk, (2011). „Kangshinmu– charyzmatyczne szamanki Korei”.
 55. Maria Smirnov-Muzalewska, (2012). „Twórczość Kim Ki Duka a kultura Korei Południowej”.
 56. Dagmara Sadecka, (2012). „Muga– koreańskie pieśni szamańskie”.
 57. Katarzyna Surdykowska, (2012). „Kisaeng za rządów kolonialnych Imperium Japońskiego”.
 58. Choon-Sil Lim, (2013). „Koreańskie słownictwo onomatopeiczne i mimetyczne”. [etnolingwistyka].
 59. Katarzyna Andrzejewska, (2013). „Imperialistyczne wpływy najeźdźców i podział Półwyspu Koreańskiego(1866-1945) ”.
 60. Agnieszka Białek, (2013). „Wizerunek kobiet w popkulturze koreańskiej na przykładzie wybranych wideoklipów ”.
 61. Julita Jaworska, (2013). „Arirang– tradycyjna koreańska pieśń ludowa”.
 62. Izabela Karoń, (2013). „Rozmówki polsko-koreańskie. Zakupy i edukacja”.
 63. Katarzyna Krawczyk, (2013). „Rozmówki polsko-koreańskie. Transporti podróże oraz sposoby komunikowania się”.
 64. Małgorzaty Kuryło, (2013). „Protestantyzm we współczesnej Korei”.
 65. Piotr Sabaciński, (2013). „Rola znaków chińskich w języku koreańskim”.
 66. Henzler Justyna, (2014). „Folklor i ludowość – porównanie kultury Korei Południowej z kulturą Polski”.
 67. Przemysław Kondrusik, (2014). „Charakterystyka komunikacji niewerbalnej Koreańczyków na podstawie analizy gestykulacji w wystąpieniach publicznych prezydent Republiki Korei Park Geun-Hye”.
 68. Katarzyna Rosiak, (2014). „Rozumienie języka koreańskiego na przykładzie dram koreańskich”.
 69. Silny Katarzyna, (2014). „Obraz zwierząt w wybranych aspektach kultury Polski i Korei Południowej”.
 70. Monika Stachowiak, (2014). „Rozmówki polsko–koreańskie”.
 71. Joanna Ścieszka, (2014). „Historia rozwoju języka koreańskiego od początku Państwa Koreańskiego do czasów Zjednoczonego Silla”.
 72. Kamila Wleklińska, (2014). „Wpływ mediów na wizerunek współczesnego mężczyzny w Republice Korei”.
 73. Dym Małgorzata, (2015). „Wizerunek matki w literaturze Shin Kyung-sook na podstawie Park So-nyo – bohaterki powieści pt: „Zaopiekuj się moją mamą” ”.
 74. Gogolewska Sonia, (2015). „Funkcja powieści historycznej w literaturze koreańskiej okresu okupacji japońskiej (1910 – 1945) na przykładzie powieści Pak Jong-hwa pt.: ”Przyjacielski Budda”.
 75. Grabiec Emilia, (2015). „Sytuacja zawodowa kobiet w Republice Korei”.
 76. Grewling Marta, (2015). „Z problematyki statusu kobiet na terenie Półwyspu Koreańskiego od czasów Silla do XXI wieku”.
 77. Korpalska Sandra, (2015). „Obraz członków rodziny w przysłowiach języka koreańskiego”.
 78. Krajewska Natalia, (2015). „Rozmówki polsko-koreańskie”.
 79. Litwin Michalina, (2015). „Płeć w języku koreańskim”.
 80. Mroczkowska Sara, (2015). „Potrawy środkiem wyrazu. Koreańskie podejście do jedzenia oraz rola jedzenia w powieści Smak Języka. Historia pewnej zemsty Jo Kyung-Ran”.
 81. Palamar Anastasiia, (2015). „The Study of Park Wan-seo’s Viewpoint of Life and Death – based on her short stories”.
 82. Hałoń Filip, (2016). „Harmonia wokaliczna w języku koreańskim – analiza jej postaci, przejawów i przyszłości”.
 83. Kaluga-Shin Anna, (2016). „Podział Korei – przyczyny, następstwa i prognozy na przyszłość”.
 84. Korpalska Sandra, (2016). „Obraz członków rodziny w przysłowiach języka koreańskiego”.
 85. Palonek Marta, (2016). „Wizerunek kobiety w reklamie koreańskiej”.
 86. Piotrowska Julita, (2016). „Samobójstwa w Korei Południowej”.
 87. Stanik Anna, (2016). „Wizerunek ducha we współczesnym koreańskim kinie grozy”.
 88. Szcześniak Maria, (2016). „Problemy ekwiwalencji w przekładzie koreańsko-polskim na przykładzie form adresatywnych oraz aspektów kulturowych”.

B.A. Theses

 1. Karol Jacewicz, (2010). „Konfucjańska tradycja a współczesne zachowanie biznesowe w Republice Korei”.
 2. Mirosław Jankowski, (2010). „Buddyzm koreański w okresie Trzech Królestw i Koryo oraz jego główni przedstawiciele”.
 3. Julita Jaworska, (2010). „Kimchi– tradycyjna potrawa koreańska”.
 4. Agnieszka Korocińska, (2010). „Koreańska Republika Ludowo Demokratyczna– państwo Juche”.
 5. Natalia Krajewska, (2010). „Kobiecy Hanbok tradycja a nowoczesność”.
 6. Michalina Litwin, (2010). „Ustrój polityczny Republiki Korei po roku 1988”.
 7. Monika Moszczeńska, (2010). „Analiza porównawcza zwyczajów ślubnych w Korei przed 1392 rokiem i w Korei po 1392 roku”.
 8. Maria Muzalewska, (2010). „Hapkido”.
 9. Dagmara Sadecka, (2010). „Koreańskie rytuały szamańskie”.
 10. Anna Jezierna, (2010). „Satyryczny portret wpływów amerykańskich na kulturę koreańską w filmie Bong Joon Ho pt. Potwór”.
 11. Michał Witkowski, (2010). „Trudności w komunikacji w relacjach koreańsko–polskich. Różnica postrzegania świata przez Koreańczyków i Polaków na podstawie analizy różnic kulturowych oraz językowych”.
 12. Łukasz Bartkowiak, (2010). „Główne osiągnięcia militarne admirała Yi Sun Sin podczas wojny z Japonią w latach 1952-1587”.
 13. Marta Stoińska, (2010). „Pozalingwistyczne osięgnięcia króla Sejonga”.
 14. Katarzyna Surdykowska, (2010). „Okupacja japońska w latach 1910-1945. Japonizacja Korei”.
 15. Mateusz Trzciński, (2010). „Modernizacja Republiki Korei w drugiej połowie XX wieku”.
 16. Agnieszka Białek, (2011). „Gayageum: tradycja i nowoczesność”.
 17. Emilia Grabiec, (2011). „Życie króla w Dynastii Joseon”.
 18. Przemysław Kondrusik, (2011). „Historia koreańskiego alfabetu Hangeul”.
 19. Kamil Łachniak, (2011). „Powstanie i rozwój sidzo od początku XV wieku do końca XIX wieku”.
 20. Marek Madajewski, (2011). „Sytuacja polityczna na półwyspie koreańskim w latach 1945-1950”.
 21. Stachowiak Monika, (2011). „Talchum– koreańskie przedstawienie maskowe”.
 22. Karol Markowiak, (2011). „Gry internetowe w Republice Korei i ich wpływ na społeczeństwo”.
 23. Izabela Karoń, (2011). „Historia i krótka charakterystyka pansori”.
 24. Katarzyna Krawczyk, (2011). „Pieczątki w koreańskim społeczeństwie”.
 25. Dominika Kustosz, (2011). „Koreańskie maski Hahoe oraz teatr tańca maski Hahoe Byeolsin-gut Tallori”.
 26. Łukasz Czop, (2011). „Sinminhoe– ruch na rzecz odzyskania suwerenności przez Koreę”.
 27. Maria Ławniczak-Wansław, (2011). „Geneza oraz historyczna perspektywa antyamerykanizmu we współczesnym społeczeństwie Korei Południowej”.
 28. Anna Fiedorowicz, (2012). „Samulnori jako połączenie muzyki tradycyjnej i współczesnej”.
 29. Marta Grewling, (2012). „Rozwój i zmiany w praktyce oraz na rynku pracy dla kobiet w Korei Południowej pod koniec XX i na początku XXI wieku.
 30. Agnieszka Klessa, (2012). „Obraz szamanizmu w serialu ‘Księżyc obejmujący słońce’ ”.
 31. Sandra Korpalska, (2012). „Porównanie mitów założycielskich Korei, Chin i Japonii”.
 32. Wojciech Lubiński, (2012). „Z badań nad homografią pisma koreańskiego”.
 33. Marcela Niedzielska, (2012). „Tradycyjny bazar koreański na przestrzeni wieków”.
 34. Piotr Robaczyński, (2012). „Ruch 1 marca w czasie okupacji japońskiej w Korei”.
 35. Katarzyna Rosiak, (2012). „Haenyo z wyspy Jeju– obserwacja życia na tle społecznym, historycznym i gospodarczym”.
 36. Katarzyna Silny, (2012). „Przyczyny i skutki nadmiernej gorączki edukacji we współczesnym społeczeństwie Korei Południowej”.
 37. Agnieszka Szczepaniak, (2012). „Tradycyjna architektura koreańska– dachy”.
 38. Maria Szcześniak, (2012). „Relacje interpersonalne w dawnej i współczesnej Korei”.
 39. Joanna Ścieszka, (2012). „Historia i charakterystyka koreańskiego tańca ludowego od czasów prehistorycznych do współczesności”.
 40. Marta Wyżykowska, (2012). „Ewolucja i charakterystyka koreańskiej broni białej”.
 41. Justyna Henzler, (2012). „Hanbok– charakterystyka, historia i obce wpływy na jego wygląd”.
 42. Ewa Motylińska, (2012). „Analiza zmian zachodzących w społeczeństwie koreańskim drugiej połowy XX wieku na przykładzie wybranych dzieł kinematografii koreańskiej”.
 43. Justyna Stryjewska, (2012). „Degeneracja obrazu rodziny w filmie koreańskim”.
 44. Nina Zych, (2012). „Minhwa– koreańskie malarstwo ludowe i jego symbolika”.
 45. Bernadetta Bałazy, (2013). „Nazewnictwo kar w kodeksie karnym Republiki Korei w aspekcie tłumaczeniowym koreańsko–polskim”.
 46. Dorota Czerko, (2013). „Grzeczność w kulturze koreańskiej na przykładzie powitań i pożegnań”.
 47. Sonia Gogolewska, (2013). „Sytuacja polityczna dynastii Goryeo za panowania króla Gongmina(1351-1374) ”.
 48. Filip Hałoń, (2013). „Analiza kontrastywna liczebników używanych w języku polskim i koreańskim”.
 49. Paulina Kołodzińska, (2013). „E–sport w Korei Południowej ”.
 50. Patryk Matczak, (2013). „Kimchi jako narodowa potrawa koreańczyków”.
 51. Sara Mroczkowska, (2013). „Fenomen powszechności operacji plastycznych w Korei Południowej”.
 52. Marta Palonek, (2013). „Fenomen chrześcijaństwa w Korei”.
 53. Aleksandra Sajkowska, (2013). „Dokkaebi jako wyjątkowy element kultury koreańskiej”.
 54. Anna Zuppok, (2013). „Społeczny aspekt małżeństw koreańskich mężczyzn i ‘mail-order brides’ w Korei Południowej po 1990 roku”.
 55. Katarzyna Szewczyk, (2013). „Wianbu– koreańskie pocieszycielki”.
 56. Małgorzata Dym, (2013). „Analiza angielskich zapożyczeń w języku koreańskim na podstawie prasy koreańskiej”.
 57. Anna Kaluga, (2013). „Uchodźcy z Korei Północnej w poszukiwaniu nowej ojczyzny”.
 58. Agata Ledwoń, (2013). „Konfucjanizm jako źródło sukcesu Korei”.
 59. Katarzyna Telingo, (2013). „Modyfikacja motywów z literatury, historii i mitologii koreańskiej we współczesnym komiksie koreańskim na przykładzie historii Chun Hyang oraz historycznej postacji Munsu Baka i bóstwa Haemosu występujących w serii komiksów ‘Ostatni Strażnik Magii’ ”.
 60. Monika Ałaszewska, (2014). „Rozwój edukacji w Korei Południowej”.
 61. Karol Barski, (2014). „Komiks koreański oczami Polaków”.
 62. Dagmara Borek, (2014). „Wartości konfucjańskie a fenomen popularności koreańskich seriali”.
 63. Kinga Górek, (2014). „Motyw przebaczenia w najnowszym kinie koreańskim”.
 64. Karolina Kmieciak, (2014). „Korea Południowa w obliczu zmian klimatu– wdrażanie strategii zielonego wzrostu”.
 65. Adriana Michalik, (2014). „Pszczelarstwo, tradycyjne produkty pszczele w Korei Południowej”.
 66. Patrycja Michalska, (2014). „Koreańskie rodziny rozdzielone w wyniku wojny oraz wpływ sytuacji politycznej na ich losy”.
 67. Barbara Piętka, (2014). „Koryo Mal język diaspory koreańskiej w Kazachstanie”.
 68. Piotrowska Julita, (2014). „Rytuały pogrzebowe i metody pochówków w tradycji koreańskiej”.
 69. Smoliński Igor, (2014). „Przebieg oraz skutki najazdu sił japońskich na Koreę w latach 1952-1998”.
 70. Filip Kszczotek, (2014). „Adopcja w Korei Południowej”.
 71. Anna Zys, (2014). „Zdrowa żywność w Korei Południowej”.
 72. Adamczyk Magdalena, (2015). „Związki finansowe a gospodarka oraz życie społeczne Korei Południowej”.
 73. Ałtyn Magdalena, (2015). „Historia Koguryo w świetle znalezisk archeologicznych”.
 74. Bielawska Ewa, (2015). „Z zagadnień współczesnej morfologii koreańskiej”.
 75. Boch Maria, (2015). „Symbolika smoka w kulturze koreańskiej”.
 76. Bolińska Joanna, (2015). „Koreańska myśl konfucjańska w erze globalizacji na podstawie dramy ‘Can we love?’ ”.
 77. Cabańska Paulina, (2015). „Tradycyjna i współczesna rola kobiety w kontekście małżeństwa w społeczeństwie koreańskim”.
 78. Czermińska Monika, (2015). „Kult opiekuńczych bóstw domowych w Korei”.
 79. Fabiszak Małgorzata, (2015). „Reklama w Korei Południowej – kulturowo uwarunkowane działania marketingowe”.
 80. Gizicka Magdalena, (2015). „Północnokoreańskie obozy koncentracyjne na podstawie relacji uciekinierów, ze szczególnym uwzględnieniem obozów numer 15 i 14”.
 81. Kembryte Emilija, (2015). „Relacje i hierarchia we współczesnej rodzinie koreańskiej”.
 82. Kisielewicz Stefania, (2015). „Myśl konfucjańska w Korei oraz jej wpływ na społeczeństwo koreańskie dawniej i dziś”.
 83. Kot Małgorzata, (2015). „Przemoc Internetowa w Korei Południowej”.
 84. Krobska Monika, (2015). „Kreacja obrazu Korei Północnej.Propaganda globalna a lokalna”.
 85. Krystianc Łukasz, (2015). „Działalność ruchu niepodległościowego oraz inne przejawy oporu wobec japońskich rządów w Korei w latach 1910-1945”.
 86. Krzysiek Izabela, (2015). „Zapożyczenia w języku koreańskim”.
 87. Lipko Aleksandra, (2015). „Taniec koreański na przestrzeni historii”.
 88. Markowska Natalia, (2015). „Idiomy w komiksie koreańskim”.
 89. Matuszek Anna, (2015). „Poland’s Image in Korean Mass Media on the Basis of Media Coverage between 2009-2014”.
 90. Matusiak Marta, (2015). „Specyfika katolickiego przyekładu Biblii na język koreański. Wybrane zagadnienia z zakresu leksyki biblijnej”.
 91. Nowicki Filip, (2015). „Zmiany ustrojowe w Republice Korei w latach 1961-1979”.
 92. Pokorska Dorota, (2015). „Wielokulturowość w Korei”.
 93. Przygońska Magdalena, (2015). „The political thought and political language of Park Chung-hee”.
 94. Sobczak Ewa, (2015). „Walka Goryeo z piratami Waegu w XIII i XIV wieku”.
 95. Chudeusz Katarzyna, (2016). „Cudzoziemcy w Korei Południowej”.
 96. Jagodzki Daniel, (2016). „Studium bibliotek cyfrowych na przykładzie Biblioteki Narodowej Korei”.
 97. Jakubowska Marta, (2016). „Grzeczność w komunikacji językowej na przykładzie języka koreańskiego”.
 98. Kasprzyk Dawid, (2016). „Rozwój i charakterystyka tradycyjnego budownictwa koreańskiego na przykładzie domostw pospólstwa oraz szlachty”.
 99. Kazmucha Paulina, (2016). „Koreańskie mity założycielskie, ich symbolika oraz sylwetki legendarnych założycieli państwa koreńskiego”.
 100. Klemens Olga, (2016). „Charakterystyka i porównanie buddyzmu w Korei i Japonii”.
 101. Kotlińska Anna, (2016). „Organizacje feministyczne w Korei Południowej. Omówienie z wykorzystaniem elementów fotodokumentacji”.
 102. Łęcka Pola, (2016). „Znaczenie kuchni w kulturze na przykładzie Korei Południowej”.
 103. Matela Alicja, (2016). „Wyrażanie powodu w języku koreańskim”.
 104. Matuszek Anna, (2016). „Poland’s Image in Korean Mass Media on the basis of Media Coverage between 2009-2014”.
 105. Mazaraki Aleksandra, (2016). „Propaganda japońska podczas okupacji Korei”.
 106. Motyl Bartosz, (2016). „Kult przodków w Korei na przestrzeni wieków”.
 107. Mroczkowska Maria, (2016). „Porównanie tradycyjnej muzyki koreańskiej z klasyczną muzyką europejską”.
 108. Nowicki Filip, (2016). „Zmiany ustrojowe w Republice Korei w latach 1961-1979”.
 109. Nurek Ewa, (2016). „Tematyka komiksów koreańskich od momentu powstania pierwszego komiksu do współczesności. Wybór”.
 110. Skoczylas Weronika, (2016). „Znaczenie hodowli i użytkowania koni w Korei na tle świata do czasów nowoczesnych”.
 111. Syguła Natalia, (2016). „Etykieta a komunikacja niewerbalna na przykładzie Korei Południowej”.
 112. Szeląg Maja, (2016). „Koreańczycy w Stanach Zjednoczonych – historia i współczesność”.
 113. Tobolski Karol, (2016). „Mniejszość koreańska w Chinach – studium przypadku”.