Piotr Wierzchoń

Ogólne zainteresowania badawcze: chronologizacja słownictwa polskiego XIX i XX wieku, leksykografia historyczna, automatyzacja przetwarzania języka naturalnego, leksykografia przekładowa, koreanologia, korpusy językowe, filozofia języka

SYLWETKA PRACOWNIKA

Dziedzina: językoznawstwo

Wykształcenie:

  1. 1997 magister filologii polskiej; UAM
  2. 1999 doktor nauk humanistycznych; UAM
  3. 2005 doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa stosowanego; UAM
  4. 2013 profesor nauk humanistycznych
  5. 2014 profesor zwyczajny UAM

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa UAM w Poznaniu

Dyrektor King Sejong Institute Poznań

Kierownik Zakładu Filologii Koreańskiej

Kurator Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

 

BADANIA

Książki:

Wierzchoń, P. 2008a. ANTI. Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Wierzchoń, P. 2008b. Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894–1984. Tylko sto przykładów. Pruszków k. Łasku: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Wierzchoń, P. 2008c. Kotuś. „Verba polona abscondita…” (w fotodokumentacji). Szkic lingwochronologizacyjny. Centuria pierwsza. Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Wierzchoń, P. 2008d. Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych. Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Wierzchoń, P. 2009a. Dlaczego fotodokumentacja? Dlaczego chronologizacja? Dlaczego emendacja? Instalacja gazowa, parking podziemny i „odległość niezerowa”. Poznań: Instytut Językoznawstwa UAM.

Wierzchoń, P. 2010c. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Tom I. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2011a. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Tom II. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2012a. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Tom III. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2014b. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tomy XI–VIIILX. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2014c. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tomy VIIIXL–LX. Reproducts. Warszawa: Bel Studio.

Wierzchoń, P. 2015b. Słownictwo lat 30. XX wieku w obrazach i liczbach. Tylko 100 fotoprzykładów z Depozytorium leksykalnego języka polskiego i dużo wykresów z systemu Odkrywka. Warszawa: Bel Studio.

 

Wybrane publikacje:

Rozdziały

Wierzchoń P. Rozwój słownictwa XX w. w świetle teorii lingwochronologizacji. In: Czoj E., ed. Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia. Seoul: HUFS; 2013:61–79.

Wierzchoń P. Gramatyka chronologizacyjna – z zagadnień neonimiki (na przykładzie języka koreańskiego i polskiego). In: East and Central Europe as a new potential power. Seoul: The Korean Association of Central, East European & Balkan Studies; 2012:418–435.

Wierzchoń P. Automation of the observation of words in quotes in the excerption of neologisms. In: Siberia Central & Eastern Europe and Korea. The 6 Int. Conference of KABES. Current Issue in Humanities and Social Science. Irkuck; 2005:45–58.

Wierzchoń P. Z zagadnień diakryzy w języku koreańskim – perspektywa morfosyntaktyczna. In: The cross-cultural Conflicts of the Eastern & Balkan Europe after 10 Democratization. Seoul: HUFS Press; 2004:155–178.

Wierzchoń P. Koreańczyk grzeczny jest. In: Marcjanik M., ed. Grzeczność na krańcach świata. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; 2007:1–2.

 

Artykuły

Wierzchoń P. In search of non-quantitative semiautomatic methods of collocations retrieval. Journal of Central & East European Studies. 2005; 7(1):53–82.

Wierzchoń P. Pan Tadeusz” („Mr. Thaddeus”) by A. Mickiewicz – towards the economization of the code. Journal of Central & East European Studies. 2004; 6(1):53–82.

Wierzchoń P. Excerption of Collocations by Observing the Sequence of Grammatical Properties of Words. Journal of Central & East European Studies. 2006; 8(1):79–109.