TOPIK

TOPIK (Test of Proficiency in Korean; 한국어능력시험) to egzamin pisemny sprawdzający zdolność posługiwania się językiem koreańskim przez obcokrajowców. Egzamin przeprowadzany jest przez koreański National Institute for International Education (NIIED). Od 2014 roku egzamin dzieli się tylko na dwa poziomy: TOPIK I (początkujący) oraz TOPIK II (średniozaawansowany do zaawansowany). W zależności od ilości zdobytych punktów przyznawany jest jeden z sześciu stopni opanowania języka. 1 i 2 – początkujący; 3 i 4 – średniozaawansowany; 5 i 6 – zaawansowany.

Egzamin TOPIK od 2016 r. jest przeprowadzany w Polsce, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia przygotowawcze na UAM prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, a nacisk kładziony jest głównie na praktykę oraz dużą ilość ćwiczeń. Bazą do pracy są arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych oraz arkusze próbne, dzięki czemu studenci dokładnie zapoznają się ze strukturą i zakresem tematycznym egzaminu.

Wszelkie informacje odnośnie egzaminu dostępne są po angielsku lub koreańsku na stronie: http://www.topik.go.kr/.