Historia

Przed 1988 r.

Jednymi z pierwszych zainteresowanych językiem koreańskim na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) byli prof. Ludwik Zabrocki oraz prof. Jerzy Bańczerowski. Przedmiotem ich zainteresowania były poszczególne aspekty koreańskiej fonetyki. Do rozwoju polsko-koreańskich relacji przysłużył się także w znaczącej mierze prof. Wojciech Lipoński, który w latach 1984-1989 napisał 41 artykułów dotyczących Korei oraz Igrzysk Olimpijskich. Dzięki temu był w stanie przybliżyć Polakom różne aspekty życia codziennego Koreańczyków. W 1987 r. prof. Lipoński spędził dwa tygodnie w Republice Korei współpracując przy międzynarodowym projekcie wymiany kulturowej między Koreą a resztą państw, a w 1988 r. był zaangażowany w organizację Igrzysk Olimpijskich. Jego wysiłki włożone w poszerzanie wiedzy o koreańskiej kulturze wśród polskiego społeczeństwa zostały docenione przez Minister Kultury i Informacji Republiki Korei Lee Wong-Hee.

W lutym 1988 r. ówczesny rektor UAM prof. Jacek Fisiak stanął na czele delegacji, która udała się do Pyongyangu, na zaproszenie rektora Uniwersytetu Kim Il-Sunga. Towarzyszyli mu prof. Stefan Paszyc oraz dr Antoni Szczuciński. Podczas spotkania zostali zapoznani ze strukturą uniwersytetu oraz omawiali możliwości współpracy. Natomiast pierwsze oficjalne spotkanie rządu Republiki Korei i rządu Rzeczypospolitej Polski miało miejsce w czerwcu 1989 r. podczas wystawy na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Już jako Minister Edukacji, brał w nim udział prof. Jacek Fisiak.

Lata 1988- 2002

Nauczanie języka koreańskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza rozpoczęto w roku 1988, w Instytucie Językoznawstwa, a pierwszym wykładowcą był dr Romuald Huszcza z Uniwersytetu Warszawskiego. W zajęciach uczestniczyli głównie studenci japonistyki i sinologii. Dr Romuald Huszcza, później już jako profesor, nauczał języka koreańskiego w IJ do 1997 r.

7 maja 1998 r. prof. Jerzy Bańczerowski złożył wizytę w Ambasadzie Republiki Korei w Warszawie. Rezultatem tego spotkania było rozpoczęcie nauczania języka koreańskiego, jako języka specjalizacji na nowopowstałym kierunku etnolingwistyka (IJ, październik 1998). Pierwszym wykładowcą został Kyong-Geun Oh, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez dwa lata nauczał języka koreańskiego i koreańskiej kultury grupę liczącą ok. 15 osób.

7 stycznia 2000 r. odbył się Dzień Korei zorganizowany przez Instytut Językoznawstwa. Celem wydarzenia było zapoznanie uczestników z kulturą i tradycją obchodzenia Nowego Roku Księżycowego. Wśród gości Instytutu byli Pierwszy Sekretarz i Konsul Ambasady Republiki Korei Jae-Nam Chung. Administracja Uniwersytetu Adama Mickiewicza była reprezentowana przez pro-rektorów profesorów Joachima Cieślika, Przemysława Hausera i Bogdana Walczaka. Wydział Neofilologii reprezentował Dziekan prof. Stanisław Puppel oraz Prodziekan ds. studenckich prof. Teresa Tomaszkiewicz.

Wymiana studencka oraz współpraca akademicka

Pierwszą oficjalną współpracę między UAM i koreańską uczelnią zainicjował list intencyjny, podpisany 16 czerwca 1991 r. w Poznaniu przez Rektora UAM prof. Jerzego Fedorowskiego oraz rektora Uniwersytetu Wonkwang w Iri, profesora Kim Sam-Yonga. List ten umożliwił wymianę studentów i profesorów oraz wyników badań. W 1991 r. podczas wizyty na Uniwersytecie Wonkwang, rektor Fedorowski wygłosił przemowę, w której mówił o wyższej edukacji w Polsce oraz perspektywach na wymianę z Koreą. Przed Senatem UAM profesor zaznaczył, że jesteśmy pierwszą polską uczelnią, która podpisała umowę o wymianę studencką z uniwersytetem z Korei.

Pierwsza partnerska umowa z koreańską uczelnią podpisana została 7 grudnia 1998 roku. Wówczas umowę z Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) podpisali Rektor UAM Stefan Jurga oraz Rektor Kyu-Chul Cho z HUFS, któremu towarzyszył prof. Cheong Byung-Kwon. Porozumienie to zapoczątkowało intensywną współpracę między uniwersytetami.

W ramach współpracy akademickiej zarówno w Korei, jak i w Polsce miały miejsce rozmaite konferencje oraz spotkania, w których udział brali koreańscy i polscy wykładowcy, zacieśniając więzi między oboma państwami. Na polsko-koreańskim gruncie naukowym udzielali się m. in. prof. Jacek Fisiak, prof. Byung-Kwon Cheong, prof. Dae-sik Kim, prof. Choong-Woo Lee, prof. Kyong-Geun Oh, dr Jiwone Lee, prof. Jerzy Świdziński, prof. Tomasz Lisowski, prof. Piotr Wierzchoń, prof. Jerzy Bańczerowski, prof. Janusz Pajewski czy prof. Wiesław Olszewski.

Powstanie filologii koreańskiej

Ustanowienie filologii koreańskiej jako osobnego kierunku studiów było omawiane już w czasach powstawania Instytutu Językoznawstwa. Jednakże brakowało do tego odpowiednich warunków. Potrzebna była wykwalifikowana kadra i solidne zaplecze naukowe. Powstanie kierunku było brane pod uwagę po 2000 roku. Pomysł otworzenia filologii koreańskiej zdobył także poparcie Jego Ekscelencji Jung-Ila Oh, Ambasadora Republiki Korei. 18 kwietnia 2002 r. filologia koreańska została powołana do życia decyzją Rady Wydziału Neofilologii UAM. Pięcioletnie studia magisterskie rozpoczęły się w roku akademickim 2003/2004.

2003 – obecnie

W 2007 r. jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku filologia koreańska rozdzielono na trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie.

2019 – obecnie

Zarządzenie nr 406/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii. W ramach nowej struktury Wydziału Neofilologii, powołano Zakład Języka Koreańskiego w Instytucie Etnolingwistyki.

Opracowano na podstawie artykułu profesora Jerzego Bańczerowskiego „Korea as one of the main interests of the Institute of Linguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland” [w]: Korea-Poland-Central Europe: perspective partnership in the areas of science, culture, art, literature and economics: 2nd International Academic Conference, Librarian Center in Jarocin, Poznan, July 14-16, 2002. (Vol. 1), s. 10-24