Studia Wieczorowe

INFORMACJE OGÓLNE

 

Kierunek: filologia koreańska

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Czas trwania: 3-letnie

Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)

Tytuł zawodowy: licencjat

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Miejsce zajęć: Poznań

Limit Miejsce: 30

Strona internetowa: www.filkor.web.amu.edu.pl

Odpłatność za studia: wysokość opłaty za jeden semestr studiów wynosi: 2750,00 zł.

Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 687,50 zł.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00.

REKRUTACJA NA KIERUNEK

– rozpoczęcie zapisów: 1 czerwiec

– zamknięcie zapisów: 20 wrzesień

– termin przyjmowania dokumentów 22-30 wrzesień

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Neofilologii

Al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

pokój: 218 

uwagi: 2 piętro, blok B

tel.: 61 829 35 97

email: filkor@amu.edu.pl

Kierownik studiów: dr Paweł Kida

PROGRAM KSZTAŁCENIA