Grażyna Strnad

Zdjecie GrazaPROFILE

Major: Political science

Education: Graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Korean Government Scholarship recipient. 2005 – PhD in political science from the Institute of Political Science and Journalism, dissertation title: Tranzycja systemu politycznego Korei Południowej. 2015 – habilitacja postdoctoral degree from the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, monograph title: Korea: Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008.

Professional experience:

Associate Professor at the Jagiellonian University in Kraków and Adam Mickiewicz University in Poznań, teaches the following courses (lectures, discussion seminars, seminars): East-Asian studies, Republic of Korea: from authoritarianism to democracy, Democracy and totalitarianism in East Asia, Political history of the Republic of Korea, Interkorean relations, The art of diplomacy, History of diplomacy, International negotiations, Korean History.

Membership in Polish/International organizations and scientific societies:

*The Asia-Pacific Association

*The Association for Korean Studies in Europe (AKSE)

*Polish Association of Political Science

*Polish Society of International Studies

*International Political Science Association (IPSA)

RESEARCH

Books (Monographs):

Grażyna Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynucja, Instytut Zachodni, Poznań 2014, ss. 600.

Waldemar Dziak, Grażyna Strnad, Republika Korei. Zarys ewolucji systemu politycznego, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, ss. 286.

Grażyna Strnad, Południowokoreańska droga do demokracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 324.

 

Select publications:

Chapters

Demokracja w Korei Południowej w latach 1948-1993, [w:] Plemię, państwo, demokracja, Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, pod red. Ryszarda Vorbricha, Wydawnictwo Biblioteka Telgte, Poznań 2007.

Południowokoreańskie wybory okresu tranzycji 1987-1992, [w:] Czy upadek demokracji ? Idee i wartości, pod red. Andrzeja Stelmacha, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2007.

Korea Foundation promotor studiów koreanistycznych na świecie, [w:] Problemy rozwoju państw azjatyckich, pod. red. Joanny Marszałek Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.

Kultura polityczna społeczeństwa południowokoreańskiego w okresie demokratyzacji, [w:] Państwo           i społeczeństwo. Kierunki rozwoju państw Azji Wschodniej i Południowo – Wschodniej, pod. red. Joanny Marszałek Kawy ,Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Ambiguous Waters: Third Wave Feminism in the United States, [w:] The Participation of Women in the Media and in Politics – An International Dimension, pod. red. Iwetty Andruszkiewicz, Aliny Balczyńskiej – Kosman, Published by Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University Poznań 2010.

Południowokoreańscy przywódcy polityczni w polityce demokratyzacji, [w:] Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, pod red. Szymona Bachrynowskiego, Agnieszki Durskiej, Wawrzyńca Konarskiego, Wydawnictwo Academica Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2011.

Polityka Blasku Słońca w stosunkach międzykoreańskich, [w:] Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania    o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji, pod. red. Joanny Marszałek-Kawy, Toruń 2011.

Korea Północna – między głodem a atomem, [w:] Solidarność humanitarna, pod red. Joanny Dobrowolskiej-Polak, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2011.

Wartości azjatyckie w polityce Singapuru, [w:] Wartości w polityce. Między sprawnością a moralnością, pod red., Jolanty Miluskiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2011.

Demokracja konfucjańska w państwach wschodnioazjatyckich, [w:] Dylematy współczesnej demokracji, pod red. Sylwestra Wróbla, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011.

Oblicza i dylematy partycypacji kobiet w życiu społeczno-politycznym Korei Południowej – wybrane aspekty, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, pod. red. Aliny Balczyńskiej-Kosman, Iwetty Andruszkiewicz, Joanny Kałużnej, Elizy Kania, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych          i Dziennikarstwa, Poznań 2012.

Kim jest człowiek w państwie Kimów ? – rozważania o prawach człowieka w Korei Północnej, [w:] Od teorii do praktyki politycznej, pod red. Małgorzaty Kołodziejczak, Remigiusza Rosickiego, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012.

Polityka w życiu Kim Dae Jung, [w:] Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regionalnej, pod red. Joanny Marszałek Kawy, Sylwestra Gardockiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Wyzwania polityczne nowej Prezydent Republiki Korei Park Geun Hye, [w:] Prawo i Polityka na wschód od Europy, pod red. Joanny Marszałek Kawy, Patryka Wawrzyńskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Olimpijska dyplomacja prezydenta Chun Doo Hwana, [w:] Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy, pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Karoliny J. Helnarskiej Toruń 2015.

Spory w stosunkach między Republiką Korei a Japonią w XXI wieku – wybrane problemy, [w:] Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, pod red. Joanny Marszałek Kawy, Tadeusza Bodio, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

 

Articles:

Półwysep Koreański – dwa państwa jeden naród, [w:] „Problemy Humanistyki”, nr 14, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2008.

The Sixth Republic under Roh Tae Woo: The Genesis of South Korean Democracy, [w:] „Polish Political Science. Yearbook” 2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Chrześcijaństwo w Korei Północnej – polityczne wyzwanie dla komunistycznego państwa dżucze,           [w:] „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 24, Toruń 2010.

Radicalism of The South Korean Student Movement, 1980-1989, [w:] „Przegląd Zachodni” nr 4/2011.

Contemplating Japanese and Korean Relations in Historical, Regional, and International Relations Theoretical Contexts, [w:] „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 29/ 2011.

Feminizm amerykański trzeciej fali – zmiana i kontynuacja, [w:] „Studia Politologiczne” nr 2/ 2011.

Rozmowy sześciostronne – dyplomatyczne wyzwanie wobec problemu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, [w:] „Przegląd Strategiczny” nr 1/2014.

Political Challenges in a Divided Nation: South Korea’s North Korea Policy, [w:] „Przegląd Zachodni” nr 2 / 2015.

Spory w stosunkach między Republiką Korei a Japonią w XXI wieku – wybrane problemy, [w:] Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, pod red., Joanny Marszałek – Kawy, Tadeusza Bodio, Toruń 2016. Polityka Pokoju i Dobrobytu w stosunkach międzykoreańskich w okresie prezydentury Roh Moo Hyuna, artykuł na III Kongres Azjatycki, Toruń 18-20 maja 2016.

The Roh Moo Hyun Government’s Policy toward North Korea – A Retrospective Analysis, IPSA 2016 24th World Congress of Political Science Poznan 23-28 July 2016.