Bez kategorii

Stypendia CEEPUS

Szanowni Studenci,

Do 31 października można dokonać rejestracji na stypendia CEEPUS
w ośrodkach koreanistycznych w Europie na semestr letni.
Serdecznie zachęcamy studentów II stopnia.
Rejestracja na stronie ceepus.info.
Zakładka network – Poland – Korean Studies in Central and Eastern Europe.