Bez kategorii

Stypendia CEEPUS 2018/2019

Szanowni Studenci,

Jest możliwość wyjazdu do ośrodków koreanistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Stypendia w całości są pokrywane przez państwo przyjmujące.

Więcej informacji na stronie www.ceepus.info. Rejestracja online do 31 października.

Dodatkowe pytania można kierować do dra Pawła Kidy.