Paweł Kida

member

dr Paweł Kida

Adiunkt


Kierownik Zakładu Języka Koreańskiego

Dziedzina: Językoznawstwo

Wykształcenie:

 1. 2010 magister filologii koreańskiej: Seoul National University
 2. 2015 doktor nauk humanistycznych: Seoul National University

Doświadczenie zawodowe:

Lektor w Hankuk University of Foreign Studies: Seul

Pracownik badawczy w Centrum Języka i Literatury Koreańskiej: Seoul National University

Tłumacz przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Seulu

Adiunkt w Zakładzie Filologii Koreańskiej: UAM od 2016 roku

Proktor – TOPIK: Narodowy Egzamin Języka Koreańskiego: UJ od 2016 roku

Kierownik studiów wieczorowych kierunek: Filologia Koreańska od 1.10.2017 roku

Kierownik Studiów Podyplomowych dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych: 1.10.2017- 1.02.2019

 

BADANIA 

Wybrane publikacje:

Książki

 1. Paweł Kida, Grażyna Strnad., Meandry koreanistyki: praca zbiorowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,  Poznań 2018.

Rozdziały

 1. Paweł Kida. 2013. Język koreański i Koreańczycy, [w:] Korea w oczach Polaków, pod red. Józefa Włodarskiego, Kamila Zeildlera oraz Marcelego Burdelskiego, wyd. Uniwersytet Gdański: Gdańsk, 515-524.
 2. Paweł Kida. 2014. Wind of Change: Poland is One Step Away from the Korean Wave, [w:] The Global Impact of South Korean Popular Culture: Hallyu Unbound, edited by Valentina Marinescu, Lexington Books, 65-74.
 3. Paweł Kida, Tomasz Wierzbowski 2015. How European Bison met Asian Tiger – the History and Current Status of Polish – Korean Relations, [w:] Korea in Eastern Europe – Perceptions and Cultural Connections edited by Kim Ji Sun, Praesens Verlag, 68-84.
 4. Paweł Kida. 2017. E-learning: A case study of Moodle-Teaching Korean Vocabulary, [in:] Exploring Political and Gender Relations – New Digital and Cultural Environments, edited by Valentina Marinescu and Silvia Branea, Cambridge Scholars Publishing, 233-239.
 5. Paweł Kida. 2018. Historia Zakładu Filologii Koreańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [w:] Meandry Koreanistyki, pod red. Pawła Kidy i Grażyny Strnad, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Poznań, 9-30.  

Artykuły

 1. Paweł Kida. 2012. A Special Usage of Some Adverbs in Korean, Viennese Contribution to Korean Studies 4: 44-68.
 2. Paweł Kida. 2012. 폴란드의 가족문화와 효사상 고찰. 대한민국 효문화진흥원 대전유치기념. 제3회 국제 (효) 학술세미나: 59-64.
 3. Paweł Kida. 2014. Backchannels in Korean. Their structure and functions. Korean Studies in Russia 6: 161-174.
 4. Paweł Kida. 2014. Korean Language Textbooks for Polish Learners: Introduction and Analysis. St. Petersburg’s Proceedings of the Center for Korean Language and Culture 16: 120-131.
 5. Paweł Kida. 2014. 역대한국문법대계 문법서에 나타난 한국어 품사 통용/전성 현상에 대하(Word-Class Conversion Phenomena in Past Korean Grammar Texts) Proceedings of 7th World Congress of Korean Studies: 181-182.
 6. Paweł Kida. 2015. The Effect of Korean Wave in Medical Tourism – Japan, China, Russia and Poland. Far East Vol.5-1: 107-115.
 7. Paweł Kida. 2016. Determiners in Korean Language. CEESOK Journal of Korean Studies Vol. 16: 61-69.

Uczestnictwo w konferencjach i kongresach:

 1. Viennese Korean Studies Days 2012, (December 13-15), Presentation paper: “Wind of Change – one step to Korean Wave in Poland”. Vienna, Austria.
 2. Taras Shevchenko University, China, Korea, Japan: Methodology and Practice of Culture Interpretation, 2013(October 2-4), Presentation paper: “Backchannels in Korean. Their structure and function”. Kiev, Ukraine.
 3. Warsaw University, Korean civilization: sources & prospects, 2013(November 22-23), Presentation paper: “한국어 맞장구 표현. 한국어 회화 교재를 중심으로”. Warsaw, Poland.
 4. 한국학진흥사업단, 2013(December 13), Presentation paper: “폴란드 한국학 현황 및 한국학 교재 활용성 제고”. Seoul, South Korea.
 5. The National Research University- Higher School of Economics- The School of Asian studies, II International Conference on Methods of Teaching Oriental Languages: Actual Problems and Trends, 2014(May 14-15), Presentation paper: “Korean Language Textbooks for Polish Learners: Introduction and Analysis”. Moscow, Russia.
 6. Lomonosov Moscow State University- Institute of Asian and African Studies, III International Conference of Young Scholars on Korean Studies, 2014(May 15-16), Presentation paper: “한국어 품사 통용/전성 현상에 대하여, 역대한국문법대계의 문법서 분석을 중심으로”. Moscow, Russia.
 7. University of Hawaii at Manoa, 7th World Congress of Korean Studies, 2014(November 5-7), Presentation Paper: “역대한국문법대계 문법서에 나타난 품사 통용/전성”. Honolulu, United States of America.
 8. Charles University in Prague, Prague Hallyu Conference, 2014(November 28-29), Presentation Paper: “The Effect of Korean Wave in Medical Tourism – Japan, China, Russia and Poland”. Prague, Czech Republic.
 9. Saint Petersburg State University, The XXVII International Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa, 2015(April 22-24), Presentation Paper: “Korean Parts of Speech viewed by Western Scholars from 1832 till 1890”. Saint Petersburg, Russia.
 10. University of Bucharest, Korea’s challenges ahead: The Korean Peninsula issues in the world, 2015 (September 2-4), Presentation Paper: “E-learning: A case study of Moodle-Teaching Korean Vocabulary”. Bucharest, Russia.
 11. The National Research University- Higher School of Economics- The School of Asian studies, III International Conference on Methods of Teaching Oriental Languages: Actual Problems of Teaching Translation, 2015(October 27-28), Presentation Paper: “Translation of passive constructions from Korean into Polish”. Moscow, Russia.
 12. Moscow State Linguistic University, The 14th International Conference CEESOK-2015, 2015(October 29-30), Presentation Paper: “Determiners in Korean Language?”. Moscow, Russia
 13. Lomonosov Moscow State University- Institute of Asian and African Studies, IV International Conference of Young Scholars on Korean Studies, 2016(April 28-29), Presentation Paper: Polish Students’ Errors in the Korean Language. Moscow, Russia.
 14. Uniwersytet Warszawski – Zakład Koreanistyki, Korea Forum Seminar IV, 2018 (19 October), Presentation Paper: KakaoTalk Emoticons as a Tool of Communication from a Perspective of Pragmatics. Warszawa, Polska.
 15. Chongbuk University – Korean Studies in the 21 Century: Challenges and Responses, 2018 (6-10 November), Presentation Paper: Morphosyntactic Model of the Korean Language in Ancient Foreign Written Korean Language Books. Jeonju. South Korea.
 16. Comenius University – Effective Korean Language Teaching and Speaking Evaluation Methods, 2018 (14-15 December), Presentation Paper: Korean Philology Teaching Program and Didactics of Korean Language at Adam Mickiewicz University. Bratislava. Slovakia.

Uczestnictwo w programach międzynarodowych:

Koordynator Programu CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich w Instytucie Językoznawstwa, Zakład Filologii Koreańskiej od 2016 roku, zajmujący się promowaniem współpracy między uczelniami wyższymi. Celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich w dziedzinie koreanistyk pomiędzy takimi krajami jak Polska, Austria, Bługaria, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Wykłady gościnne:

Wykład gościnny pt. „Oral Translation-Theory and Practice” w The National Research University – Higher School of Economics – The School of Asian Studies, Moskwa, Federacja Rosyjska, 2016.

Wykład gościnny pt: „Korean Grammar viewed by Western Scholars(1832-1890)” w Vienna University – Faculty of East Asian Studies, Wiedeń, Austria, 2017.

Wykład gościnny pt: „First Westerners’ contacts with the Korean Peninsula and the Korean Language” w Stockholm University – Institute of Asian, Middle East and Turkish Studies, Sztokholm, Szwecja, 2017.

Wykład gościnny pt: „The Korean Language from the very beginning till now” w Palackiego University – Faculty of Arts, Ołomuniec, Republika Czeska, 2017.

Wykład gościnny pt: „First Missionaries in the Korean Peninsula and Their Approach to the Korean Language” w Eotvos Lorand University – Institute of Oriental Studies, Budapeszt, Węgry, 2018.

Wykład gościnny pt: „Korean linguistics in the late 19th century and the beginning of the 20th century – from a foreign perspective – ” w Comenius University in Bratislava – Institute of Asian Studies, Bratysława, Słowacja, 2018.

Wykład gościnny pt: „Korean Language viewed by Western Scholas – A historical Approach” w Hebrew University of Jerusalem – Department of Asian Studies, Jerozolima, Izrael, 2018.

Stypendia zagraniczne:

Stypendium Rządowe Magisterskie Republiki Korei Południowej 2006-2010.

Stypendium Rządowe Doktoranckie Republiki Korei Południowej 2011-2015.

Academy of Korean Studies – stypendium badawcze 15.07-15.09.2018.

Przebieg działalności organizacyjnej:

 1. Przygotowanie wizyty Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Korei Pana Hong Jiin w Instytucie Językoznawstwa UAM.
 2. Przygotowanie i wygranie grantu CEESOK 2016 (Central and East European Society of Koreanology) w Academy of Korean Studies. Nr: AKS-2016_C25.
 3. Przygotowanie strony internetowej w celu promocji filologii koreańskiej w Instytucie Językoznawstwa.
 4. Przygotowanie filmu promocyjnego Zakładu Filologii Koreańskiej.
 5. Expert w „Seed Program for Korean Studies” na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, Czechy (2017-2018).
 6. Przygotowanie Jubileuszu 15-lecia Zakładu Filologii Koreańskiej – 21.06.2018.
 7. Powołanie Polskiego Towarzystwa Koreanistycznego.
 8. Koordynacja współpracy Zakładu z firmami koreańskimi: LG Chem – wyjazd studentów (18 grudzień 2018).