Ogłoszenia

Rejestracja TOPIK

Od 31 lipca do 10 sierpnia 2017 r. w IBiDW odbędzie się rejestracja na egzamin TOPIK.

Dodatkowe informacje na temat rejestracji: Link