Bez kategorii

Laureaci III edycji konkursu krasomówczego

20 kwietnia 2018 roku odbyła się III edycja Konkursu Krasomówczego Języka Koreańskiego, zorganizowanego przez Zakład Filologii Koreańskiej Instytutu Językoznawstwa UAM we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie. Do konkursu polegającego na wygłoszeniu w języku koreańskim przemówienia poświęconego różnicom kulturowym pomiędzy Polską a Koreą przystąpiło łącznie 11 uczestników, którymi byli studenci II, III roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich uzupełniających. W jury zasiadło czworo wykładowców języka koreańskiego, którzy po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wyłonili zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu. FullSizeR

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!