Bez kategorii

Filologia Koreańska – Studia Wieczorowe

INFORMACJE OGÓLNE

 

FILOLOGIA, specjalność filologia koreańska

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Czas trwania: 3-letnie

Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)

Tytuł zawodowy: licencjat

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Miejsce zajęć: Poznań

Limit Miejsce: 30

Strona internetowa: www.filkor.web.amu.edu.pl

Odpłatność za studia: wysokość opłaty za pierwszy semestr studiów wynosi: 2750,00 zł.

Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 687,50 zł.

REKRUTACJA NA KIERUNEK

– ostatni dzień zapisów na kierunek: 29 września 2018

– ostani dzień na opłacenie zapisu: 29 września 2018

– termin składania dokumentów 4 października 2018

 

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Neofilologii

Al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

pokój: 322B, 313B

uwagi: 3 piętro, blok B

tel.: 618293663

PROGRAM KSZTAŁCENIA