Ogłoszenia

Egzamin TOPIK 2017

Szanowni Studenci Filologii Koreańskiej!!!

21 października odbędzie się TOPIK, egzamin sprawdzający znajomość języka koreańskiego.

Zdawać można TOPIK I (Poziomy 1-2) oraz TOPIK II (Poziomy 3-6)

Opłata za jeden poziom tj. za TOPIK I lub TOPIK II: 150 zł.

Więcej informacji na: TOPIK 2017