William Strnad

member

William Strnad

Starszy Wykładowca


Ogólne zainteresowania badawcze:

– systemy pisma Hanja i Han’gŭl (Chosŏn’g gŭl) stosowane w języku koreańskim

– koreański nacjonalizm i polityka językowa na Półwyspie Koreańskim

– północnokoreańskie siły zbrojne (organizacja, struktura, doktryna, uzbrojenie, wyposażenie, taktyki i trening) w latach 1953-1976 w kontekście postrzegania zagrożeń w Korei Północnej w czasie zimnej wojny.

SYLWETKA PRACOWNIKA

Dziedzina: Historia, Korean Studies

Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu North Florida (USA) i Uniwersytetu Yonsei (Republika Korei)

Doświadczenie zawodowe:

Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu. Prowadzi przedmioty m.in.: Historia współczesna Korei I (1860-1945); Historia współczesna Korei II (od 1945 – do czasów współczesnych); Wprowadzenie do sinogramów I; Wprowadzenie do sinogramów II; Język angielski rok II; Język angielski rok IV; Współczesna historia powszechna; Globalne myślenie; Stosunki międzynarodowe; Wprowadzenie do pisania akademickiego; Twórcze pisanie; Etyczne aspekty komunikacji; Ewolucja i historia języka angielskiego; Teksty specjalistyczne w j. angielskim; Angielski      w biznesie – konwersacje; Język angielski w ekonomii.

Wybrane publikacje:

On Shadow and Form: Korean Nationalism’s Digraphic Conflict [W cieniu i formie: konflikt dwuznaków w koreańskim nacjonalizmie] „The International Journal of Korean Humanities and Social Sciences„, Volume 2, 2016.

Regional Security and South Korea’s Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI), Proceedings of The 15th CEESOK International Conference on Korean Studies „New Trends in Korean Studies„ 21-22 October, Poznań  2016.

Charles Wankel, Peter Odrakiewicz, William Strnad, (red.), Innovation in Management: Global Partnership, PWSB Publishers, Poznań 2010.

Charles Wankel, Peter Odrakiewicz, William Strnad, (red.), Innovation in Management: Global Partnership, PWSBiJO Publishers, Poznań 2009.

Peter Odrakiewicz, William Strnad, Mike Sivert (red.), Innovation in Management: Cooperating Globally, tom I, PWSBiJO, Poznań 2009.

Peter Odrakiewicz, William Strnad, Mike Sivert (red.), Innovation in Management: Cooperating Globally, tom II, PWSBiJO, Poznań 2009.

Peter Odrakiewicz, William Strnad, (red.), Managemen of Meaning in Organizations, PWSBiJO, Poznań 2008.