Lim Choon Sil

SYLWETKA PRACOWNIKA

Od X 2007 r. wykładowca na Wydziale Neofilologii, UAM

Do tej pory prowadziła zajęcia z praktycznej nauki języka koreańskiego na wszystkich latach studiów licencjackich i magisterskich, zajęcia z kultury obszaru językowego, historii języka koreańskiego, realioznawstwa koreańskiego oraz gramatyki opisowej języka koreańskiego.

Od V 2006 r. wykładowca języka koreańskiego w Instytucie Króla Sejonga w Poznaniu.

Ogólne zainteresowania badawcze: dydaktyka języka koreańskiego, kulinaria

BADANIA 

Wybrane publikacje: 

Artykuły:

  1. Choonsil Lim and Anna Borowiak (2018) ‘Korean Language Education in the Era of Globalization’, International Journal of Korean Humanities and Social Sciences, Institute of Linguistics, Faculty of Modern Languages, Adam Mickiewicz University, Vol. IV, pp. 7-55.

Udział w konferencjach: 

  1. Choonsil Lim and Anna Borowiak (2016) ‘Korean Language Education in the Era of Globalization – with the focus on books and teaching materials’,The 15th International Conference CEESOK – “New Trends In Korean Studies”, Adam Mickiewicz University, Institute of Linguistics, Poznań-Gniezno.