Kyong Geun Oh

Ogólne zainteresowania badawcze: Kultura i literatura KoreiKyong_Oh

SYLWETKA PRACOWNIKA

Dziedzina: Kultura i literatura Korei

Wykształcenie:

1995  Magister Filologii Polskiej: Uniwersytet Jagielloński

2000  Doktor nauk humanistycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2014  Doktor habilitowany w zakresie studiów koreanistycznych

Doświadczenie zawodowe:

Adiunkt HUFS, Departament Polonistyki

Profesor nadzwyczajny UAM

BADANIA

Książki:

  1. Badanie porównawcze literatury ludowej koreańskiej i Europy Wschodniej, Wolin, Seul 2003.
  2. Jak śpiewali ludzie Europy Wschodniej o swoim życiu? Wolin, Seul 2003.
  3. Jak opowiadali ludzie Europy Wschodniej o swoim życiu? Wolin, Seul 2003.
  4. Uczucie Han jako wartość estetyczno-moralna w kulturze i literaturze narodu koreańskiego, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Poznań 2013. 

Artykuły

  1. Oh Kyong-geun, 2011, The present state of the Korean Studies at Adam Mickiewicz University and some proposals for its substantial growth, “Korean Studies Education for Intercultural Communication”, The Academy of Korean Studies, Seoul.
  2. Oh, Kyong-geun, Bańczerowski, Jerzy, 2014. A Draft Proposal for a Theory of Aspect in Korean, Rocznik Orientalistyczny, Warsaw, 42-54.
  3. Oh, Kyong-geun, 2014, Korean Shamanism – Religion of Reconciliation and Coexistence, Investigationes Linguisticae Vol. XXXI, Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland, pp. 33-42.
  4. Kyong-geun Oh, Korean Sijo poems and their transformations, International Journal of Korean Humanities and Social Sciences, Vol. 1, Institute of Linguistics, Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University, 2105 Poznan, Poland, pp. 23-38.
  5. Kyong-geun Oh, Evolution of official language in Korea, Lingwistyka Porównawcza, Comparative Legilinguistics (International Journal of Legal Communication), Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015 Pozanń, pp. 65-76.